1989 · 11 · 26 - 1993 · 04 · 05
Фонт томсгох
Фонт жижигрүүлэх
Эх тэмдэглэл харах

Өглөө овоо унтлаа. Телевизор харж байгаад хэсэг юм угаалаа. Телевизор харж байгаад унтлаа. Маш их ядарсан байв. Гэр орны ажил, хүүхэд эргүүлсээр орой боллоо.

Дурсамж хуваалцах