1989 · 11 · 26 - 1993 · 04 · 05
Фонт томсгох
Фонт жижигрүүлэх
Эх тэмдэглэл харах

Анхны ажилын өдөр. Онц хийсэн зүйлгүй өдөр өнгөрөв. Орой МУИС орлоо. Тэнд нөхөдтэй уулзав. Баахан ярилаа. Нэг шоу хийх талаар тохиров. Би сонин цуглаан хоёрыг гардах хэрэгтэй болох нь.

Эртхэн тарлаа.

Дурсамж хуваалцах