1989 · 11 · 26 - 1993 · 04 · 05
Фонт томсгох
Фонт жижигрүүлэх
Эх тэмдэглэл харах

Шинэ сонин уншив. 120 дугаар анги руу ярьж хагас сайнд очих унаа тохирлоо. Орой МУИС орж ойрын зорилтоо ярилцав. Сониныхоо материалыг цуглууллаа. Энхтүвшин туршилт явуулав. Аливаа асуудлыг бүгд ярьж шийдвэрлэх нь ачтай тустай гэдэг нь ойлгогдов. Их хурлын өмнө, хойно хоёр удаа цуглаан зохион байгуулах боллоо. Маш шийдэмгий эрс цуглаан хийх нь зөв юм. Бидэнд их хүч, нөөц, бололцоо байгааг одоо улам улам ойлгох боллоо. Ганцхан иргэнлэг зориг, ухаан хоёр хэрэгтэй болжээ.

Дурсамж хуваалцах